Onze visie

Het geheel is meer dan de som der delen

Het begrip synergie komt van het Griekse woord Synergia en betekent samenwerking.
Synergie is wat we zien wanneer het geheel meer is dan de som der delen.

Wat betekent dit nu concreet voor ons?

Als bewindvoerder is het in eerste instantie onze taak er voor te zorgen dat we de financiële zaken van cliënt op orde brengen. Echter kun je financiële problemen niet loskoppelen van andere problemen op het psychische en/of sociale vlak. Wij vinden het belangrijk dat al deze problemen gelijktijdig worden aangepakt. Als cliënt schulden blijft maken door zijn of haar beperking, is alleen een aanpak op het financiële vlak niet voldoende, maar zal er ook hulp moeten komen op het andere gebied.

Samenwerking met hulp- en zorgverlenende instanties is voor ons dan ook van groot belang. Wanneer we bij de intake al constateren dat er ook andere vormen van hulpverlening of zorg wenselijk zijn (en nog niet aanwezig), zullen we in overleg met cliënt ook andere vormen van hulpverlening inschakelen.

Door samen te werken kunnen we een veel beter resultaat voor cliënt bereiken dan wanneer we afzonderlijk van, of zonder elkaar zouden werken.

Als bewindvoerder gaan we naast cliënt staan. Ook hier vinden we samenwerken belangrijk. Dit vereist een respectvolle, open en eerlijke communicatie. Mocht het onverhoopt spaak lopen in het contact met elkaar, zullen we een afspraak maken bij cliënt thuis of op kantoor om te proberen de communicatie weer te herstellen.