Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort “AVG”, in werking getreden. De AVG geeft burgers van de Europees Unie meer rechten en organisaties meer plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.
Houkes Bewindvoerders B.V. verzamelt van al zijn klanten persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens voldoet aan alle wet- en regelgeving. Wanneer u klant wordt ontvangt u van ons een privacyverklaring. Deze verklaring kunt u ook hieronder downloaden. Klik hier om onze verklaring in te zien
Machtiging
Vanuit de nieuwe wet- en regelgeving zijn ook een aantal zaken veranderd. Voor het machtigen van bijvoorbeeld je hulpverlener of je kinderen om namens u te bellen moet nu een schriftelijke machtiging worden afgegeven. Klik hier wanneer u een machtigingsformulier wilt downloaden.
Verzoek om inzage, wijzigen, bezwaar en verwijdering van persoonsgegevens

Klanten van Houkes Bewindvoerders hebben de volgende rechten met hun persoonsgegevens.

  • Inzage in de verzamelde gegevens
  • Wijzigen van onjuiste gegevens
  • Bezwaar maken op het gebruik van de gegevens
  • Verzoeken om gegevens te verwijderen

Voor de voorwaarden van bovenstaande rechten verwijzen wij u naar onze privacyverklaring. Hierin staat wanneer u bovenstaande rechten kunt toepassen.

Functionaris Gegevensbescherming

Omdat wij gevoelige persoonsgegevens verwerken is er bij Houkes Bewindvoerders een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Mocht u vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens of heeft u een datalek ontdekt dan kunt u mailen met [email protected] Onze functionaris gegevensbescherming is geregistreerd bij Autoriteit Persoonsgegevens onder kenmerk FG001234.