Magelhaenstraat 6
7825 VK Emmen

0591 - 659929

[email protected]

 • Curatele

  Wanneer iemand zelf niet meer in staat is voor zichzelf te handelen kan een curator deze rol overnemen. Houkes Bewindvoerders en Zorgbeheer heeft zijn eigen zorgteam en financieel team. Hierdoor kunnen zorg en financiën worden gescheiden zodat we de beste invulling van een curatele kunnen geven.

  Wat is curatele?

  Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.

  Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam.

  Professioneel zorgteam

  Houkes Bewindvoerders en Zorgbeheer heeft al ruime ervaring met curatele. Met ons eigen zorgteam en onze eigen bewindvoerders kunnen we goede invulling geven aan de persoonlijke beslissingen en de zorg maar ook een goede invulling van de financiën. Door twee gespecialiseerde teams te laten samenwerken kunnen wij voor de onder curatele gestelde het beste resultaat bereiken.

  Hoe werkt het

  Curatele is de zwaarst mogelijke maatregel die in Nederland bestaat. Een curator behartigt zowel de financiële als de persoonlijke belangen van cliënt. Het wordt ook enkel aangevraagd als een combinatie van mentorschap en beschermingsbewind niet werkt, of zal gaan werken.

  Alles begint bij een aanmelding. Dit kan digitaal via het aanmeldformulier op onze website, per e-mail, telefonisch of u kunt bij ons langskomen op kantoor. Wij gaan zo snel mogelijk aan de slag met de aanmelding door een intakegesprek te plannen. Dit intakegesprek is bedoeld om te kijken wat de situatie is, uit te leggen wat er gaat gebeuren en om eventuele papieren te ondertekenen. Een van deze papieren zal het verzoek naar de rechtbank zijn.

  Het verzoek wordt naar de rechtbank verstuurd. Deze zal betrokken partijen gaan oproepen om het verzoek te bespreken. Als de rechter ook van mening is dat curatele noodzakelijk is zal hij/zij dit uitspreken.

  De benoemde curator, werkzaam binnen ons zorgteam, zal aanvangen met de gewenste werkzaamheden op het persoonlijke vlak en de verantwoordelijke budgetbeheerder zal de financiën oppakken. Het zorgteam zal optreden als contactpersoon voor zowel de onder curatele gestelde, als voor alle betrokken partijen.

  Meer informatie of curatele aanvragen?

  Wilt u een curatele aanvragen of wilt u meer informatie over curatele of de andere beschermingsvormen? Neem dan gerust contact met ons op. Een medewerker van ons helpt u dan graag verder. U kunt via ons aanmeldformulier iemand direct aanmelden.

  De tarieven van een curatele worden vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De tarieven vindt u op onze downloads pagina.

  Wanneer er sprake is van een laag inkomen, dan kan het zijn dat gemeente de kosten van curatele vergoedt door middel van bijzondere bijstand. Wij vragen deze bijzondere bijstand dan altijd aan.

  Contact formulier

  De deur staat altijd open

  Wanneer u zich wilt aanmelden kunt u het aanmeldformulier invullen. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug en we gaan samen een afspraak maken. Een afspraak met Houkes is altijd vrijblijvend.

  © Houkes Bewindvoerders & Zorgbeheer
  Online vooruit met Webba