Mentorschap

Houkes Bewindvoerders & Zorgbeheer helpt mensen die moeite hebben de regie over hun leven te houden. De rechtbank benoemt een mentor om voor deze kwetsbare mensen besluiten te helpen nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Houkes Bewindvoerders & Zorgbeheer heeft de beschikking over een professioneel zorgteam. Dit team is dagelijks toegewijd aan het invullen van de taken welke bij mentorschap en curatele komen kijken. Samen met u gaat het zorgteam helpen om invulling te geven aan uw dagelijks leven en de bijpassende zorg. Onze mentoren zijn opgeleid om daar zo goed als mogelijk invulling aan te geven.

Hoe werkt het

Wanneer u voor uzelf, uw familielid of uw cliënt een mentor nodig heeft kan Houkes Bewindvoerders & Zorgbeheer u hiermee helpen. U kunt zich via ons aanmeldformulier op de website, per e-mail, telefonisch of zelfs op kantoor aanmelden. Wij gaan met uw aanmelding aan de slag en een afspraak om alles door te nemen en te vertellen wat mentorschap inhoud.

Tijdens het intakegesprek wordt samen het verzoekschrift ingevuld om deze naar de rechtbank te sturen. De rechtbank kan dan u, uw familielid of uw cliënt uitnodigen om te bespreken wat er verzocht wordt. Als de rechtbank u een mentor toewijst dan gaan wij aan de slag.

Wij gaan minimaal 6 keer per jaar samen in gesprek hoe we de inrichting van het dagelijks leven en de daarbij behorende zorg het beste kan worden ingevuld. één keer per jaar rapporteren we naar de rechtbank hoe het gaat.

Wat kost het

De tarieven welke een professionele mentor in rekening brengt worden bepaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Klik hier om naar de tarievenlijst te gaan.

Heeft u een laag inkomen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand bij uw gemeente. Als er tijdig bijzondere bijstand wordt aangevraagd dan betaald de gemeente de kosten voor mentorschap (gedeeltelijk) aan u terug. Heeft u ook een bewindvoerder? Dan wordt de aanvraag bijzondere bijstand door uw bewindvoerder geregeld.