Magelhaenstraat 6
7825 VK Emmen

0591 - 659929

[email protected]

 • Beschermingsbewind

  Soms kunnen mensen niet (helemaal) voor zichzelf zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, omdat ze dementeren, omdat ze ernstig ziek zijn, verslaafd zijn of om andere redenen hun financiën niet kunnen overzien.

  Als iemand, om wat voor reden dan ook, zijn eigen financiën niet kan regelen, moet een ander dat doen. Vaak zijn dat dan familieleden of hulpverleners of het wordt helemaal niet geregeld met alle gevolgen van dien. Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie.

  Het vermogen van een meerderjarige, dus het vermogen van iemand die achttien jaar of ouder is, kan onder bewind worden gesteld. Dit betekent dat de bewindvoerder alle vermogensrechtelijke belangen afhandelt. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van het vermogen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

  Waarom bewind?

  Beschermingsbewind kan om twee redenen/grondslagen worden aangevraagd bij de rechtbank in de regio van uw cliënt:

  en / of

  Tijdens een aanmelding kijken wij altijd samen met cliënt, betrokken familie en de betrokken professionals op basis waarvan beschermingsbewind noodzakelijk is. Ook verzorgt Houkes Bewindvoerders & Zorgbeheer de aanvraag bij de rechtbank.

  De aanmelding en intake

  U kunt zich via onze website, per telefoon, per e-mail of door bij ons op kantoor te komen aanmelden. Met deze aanmelding gaan wij dan direct aan de slag. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Bij dit gesprek is het belangrijk dat u zo veel mogelijk post, bankafschriften en andere belangrijke papieren klaar hebt liggen. Hierdoor kunnen wij u sneller helpen.

  Tijdens het gesprek gaat een van onze medewerkers met u en eventuele hulpverlening, familie of andere betrokkene uw verhaal doornemen. Ook vertellen wij u wat beschermingsbewind inhoudt en in zijn werk gaat. Na het tekenen van de papieren kunnen wij aan de slag voor u.

  Budgetbeheer (pré bewind)

  Om u zo snel mogelijk te helpen beginnen wij met budgetbeheer voordat de cliënt bij de rechter bent geweest. Wij vragen bankrekeningen aan, zorgen dat uw inkomen op de nieuwe bankrekening wordt gestort en gaan daarna de huur, gas, elektra, water, verzekeringen, enzovoort betalen. We gaan dan ook alle instanties waarmee cliënt mee te maken heeft een op de hoogte brengen van onze tussenkomst om vanaf dat moment de post naar ons toe te sturen in plaats van naar de cliënt te sturen.

  Als cliënt tijdens het beschermingsbewind mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand hoeft uw cliënt voor deze periode niet te betalen.

  Vast contactpersoon

  Houkes Bewindvoerders & Zorgbeheer wil voor iedereen een vast contactpersoon. Hiervan heeft de cliënt dan een e-mailadres en een rechtstreek nummer waarop zij contact kan opnemen.

  De eerste paar maanden zal de medewerker wie bij de cliënt op gesprek is geweest ook de contactpersoon blijven. Na de het opstarten, doorgaans 3 tot 4 maanden, zal de vaste contactpersoon op afspraak komen elkaar te ontmoeten.

  Meer informatie aanvragen

  Wilt u meer informatie of wilt u een beschermingsbewind aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Dit gesprek is altijd vrijblijvend.

  De tarieven voor beschermingsbewind worden vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor een overzicht van de tarieven kunt u het tarievenoverzicht downloaden op de downloads pagina.

  Contact formulier

  De deur staat altijd open

  Wanneer u zich wilt aanmelden kunt u het aanmeldformulier invullen. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug en we gaan samen een afspraak maken. Een afspraak met Houkes is altijd vrijblijvend.

  © Houkes Bewindvoerders & Zorgbeheer
  Online vooruit met Webba