Beschermingsbewind

Soms kunnen mensen niet (helemaal) voor zichzelf zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, omdat ze dementeren, omdat ze ernstig ziek zijn, verslaafd zijn of om andere redenen hun financiën niet kunnen overzien.

Als iemand, om wat voor reden dan ook, zijn eigen financiën niet kan regelen, moet een ander dat doen. Vaak zijn dat dan familieleden of hulpverleners of het wordt helemaal niet geregeld met alle gevolgen van dien. Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie.

Het vermogen van een meerderjarige, dus het vermogen van iemand die achttien jaar of ouder is, kan onder bewind worden gesteld. Dit betekent dat de bewindvoerder alle vermogensrechtelijke belangen afhandelt. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van het vermogen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Hoe werkt het?

U kunt zich via onze website, per telefoon, per e-mail of door bij ons op kantoor te komen aanmelden. Met deze aanmelding gaan wij dan direct aan de slag. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Bij dit gesprek is het belangrijk dat u zo veel mogelijk post, bankafschriften en andere belangrijke papieren klaar hebt liggen. Hierdoor kunnen wij u beter helpen.

Tijdens het gesprek gaat een van onze medewerkers met u en eventuele hulpverlening, familie of andere betrokkene uw verhaal doornemen. Ook vertellen wij u wat beschermingsbewind inhoudt en in zijn werk gaat. Na het tekenen van de papieren kunnen wij aan de slag voor u.

Om u zo snel mogelijk te helpen beginnen wij met budgetbeheer voordat u bij de rechter bent geweest. Wij vragen bankrekeningen aan, zorgen dat uw inkomen op de nieuwe bankrekening wordt gestort en gaan daarna de huur, gas, elektra, water, verzekeringen, enzovoort betalen. We gaan dan ook alle instanties waarmee u mee te maken heeft een brief sturen om vanaf dat moment de post naar ons toe te sturen in plaats van naar u te sturen.

Wij versturen voor u het verzoekschrift naar de rechtbank. het kan zijn dat de rechter u wil zien voordat ze een bewindvoerder gaan toewijzen. Hiervoor moet u naar de rechtbank in uw buurt. Wij komen ook naar de rechtbank zodat we samen dit kunnen doen. De rechter bepaald dan of u een bewindvoerder krijgt. 6 weken nadat u bij de rechtbank bent geweest ontvangt u hier brief over. Dit is de beschikking van de rechtbank. U staat vanaf nu onder bewind.

De hoofdtaak van de bewindvoerder is om de financiële situatie stabiel te houden. Dit houdt in er mag niet meer geld uit gaan dan er aan inkomen binnen komt. Ook regelt de bewindvoerder, als u daarvoor in aanmerking komt, bijzondere bijstand, kwijtschelding van belastingen, eventuele toeslagen en andere regelingen. Als u schulden heeft zal de bewindvoerder als het mogelijk is deze zo snel mogelijk gaan inventariseren en u aanmelden bij de gemeente om deze schulden te gaan oplossen.

U ontvangt van ons elke 4 weken een afschrift van uw beheerrekening en welke mutaties zijn gedaan op deze rekening. U kunt bij ons ook digitaal uw rekeningen inzien. Dit kan op elk moment van de dag.

Wat kost het

Bij beschermingsbewind worden de tarieven bepaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Klik hier om naar de tarievenlijst te gaan.

Heeft u een laag inkomen? Dan kan het zijn dat uw gemeente de kosten betaald door middel van bijzondere bijstand. Als dit mogelijk is vragen wij dit altijd voor u aan.